Een zorgvuldig opgesteld veiligheidsbeleid is essentieel voor het welzijn van uw medewerkers, het vertrouwen van uw stakeholders en de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is het ook een abstract en breed begrip. Hoe weet u zeker of u alles goed geregeld heeft?

Veiligheidsbewust op de werkvloer

QualityPortal heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van veiligheidsbeleid bij verschillende grote (inter)nationale bedrijven. We bieden oplossingen die praktisch toe te passen zijn op de werkvloer, waarbij we ook veel aandacht besteden aan het veiligheidsbewustzijn bij uw medewerkers. We ondersteunen u graag bij de volgende veiligheidsvraagstukken:

  • (Her)certificeren VCA-certificaat: inrichting werkprocessen volgens (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook advies bij de voorbereiding op ISO 45001, de nieuwe ISO standaard voor aan arbeid gerelateerde veiligheid en gezondheid;
  • (Her)certificeren ISO 27001-certificaat: de informatiebeveiliging binnen uw organisatie of bedrijf goed op orde brengen (bijv. bij verwerking persoonsgegevens of bescherming bedrijfsgegevens tegen hackers, inbraak etc.);
  • Opstellen Risico-Inventarisaties en -Evaluaties (RI&E) en Taak Risico Analyses (TRA) voor functies binnen uw organisatie;
  • Opstellen V&G-plannen met veiligheidsmaatregelen die een opdrachtgever, hoofd- en onderaannemer(s) treffen om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

We vertellen u graag meer in een vrijblijvend gesprek