U staat er niet dagelijks bij stil wat het effect van een calamiteit op uw bedrijf of organisatie zou zijn. Waarom zou u voorzorgsmaatregelen nemen voor iets dat misschien toch niet gebeurt? Maar situaties als uitval van kritieke ICT-systemen, een brand of een calamiteit in uw supply chain kunnen bijvoorbeeld enorme gevolgen voor de bedrijfsvoering hebben.

Business continuity plan

Met een business continuity plan (BCP) legt u vast welke maatregelen genomen moeten worden in het geval van een calamiteit. Er staat in welke bedrijfsprocessen prioriteit moeten krijgen om kritieke diensten te kunnen (blijven) leveren. En hoe u uw organisatie beschermt en in staat stelt om minimaal te functioneren. Het plan beschrijft hoe uw crisisorganisatie is vormgegeven. Het doel is om schade zoveel mogelijk te beperken. U beheert het BCP met behulp van business continuity management (BCM).

Wat doen wij: Plan van Aanpak BCP

Met ons Plan van Aanpak, waarbij we onder meer een business impact analyse (BIA) uitvoeren, helpen we u kritieke processen binnen uw bedrijf of organisatie te identificeren. Maarten-Jasper Brandts is 2018 ook afgestudeerd op het onderwerp business continuity bij de The Hague University of Applied Science en heeft o.a. bij een recente opdrachtgever een nieuw BCP opgesteld. Hij kan u alles vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfscontinuïteit.

We vertellen u graag meer in een vrijblijvend gesprek