Met een certificaat toont u objectief aan dat uw bedrijf of organisatie voldoet aan een bepaalde standaard werkwijze. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheidsnormen die vereist zijn in uw bedrijfstak. Of om duurzame targets die bijdragen aan een beter milieu en uw organisatie tegelijkertijd een betere concurrentiepositie opleveren.

Stappen (her)certificeringsproces

QualityPortal ondersteunt u bij de aansturing van alle stappen in het certificeringsproces. Denk bijvoorbeeld aan het concreet maken van normeisen, het in kaart brengen van huidige werkprocessen en einddoelen, het opstellen van een (digitaal) handboek en het creëren van draagvlak bij uw medewerkers. Ook geeft QualityPortal u handvatten bij de invulling van de continue verbetering die onderdeel is van bijna elke norm.

Maatwerk certificeringstraject

Zoekt u iemand die het hele traject van u overneemt, zodat u ‘zonder kleerscheuren en gedoe’ een certificaat behaalt? Of bent u goed op de hoogte, maar kunt u vlak voor een aanbesteding of audit wel een extra paar handen gebruiken bij het inrichten of updaten van uw kwaliteitsmanagementsysteem (QMS)? QualityPortal heeft ruime ervaring met  certificeringstrajecten in alle soorten en maten en levert maatwerk. Onze goede contacten met diverse certificeringsinstellingen bieden daarbij veel meerwaarde.

Overzicht certificaten

QualityPortal ondersteunt u graag bij (her)certificering voor de volgende normen:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • VCA/ ISO 45001
  • Veiligheidscultuurladder
  • CO2-Prestatieladder
  • ISO 31000
  • ISO 27001

We vertellen u graag meer in een vrijblijvend gesprek