Met goed risicomanagement kunt u anticiperen op mogelijke risico’s voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Ook kunt u eventuele kansen signaleren. Door vast te leggen welke maatregelen u gaat nemen als een bepaalde situatie zich voordoet, worden de risico’s beheersbaar en krijgt u meer controle over de gevolgen.

Structureel risicomanagement

Risicomanagement is bij steeds meer bedrijven structureel onderdeel van het beleid. Het feit dat alle ISO-normen nu risk-based zijn speelt daarbij een grote rol. Bij complexe projecten zullen klanten ook steeds vaker eisen dat er een riskmanager wordt aangesteld, omdat risico’s voor verschillende werkprocessen binnen een project elkaar kunnen beïnvloeden. Risicomanagement is bovendien een continue proces: als risico’s veranderen is er vaak aanpassing van de beheersmaatregelen nodig.

Operationeel riskmanager

Bij de dienstverlening van QualityPortal ligt de focus op operationeel risicomanagement (gericht op de werkprocessen). Bij de uitvoering maken we gebruik van laagdrempelige tools. We kunnen moeiteloos schakelen tussen directie en uitvoer en zorgen ervoor dat het risicomanagement pragmatisch en efficiënt blijft, door de prioriteit van de risico’s duidelijk te koppelen aan uw doelstellingen.

We vertellen u graag meer in een vrijblijvend gesprek